Még együtt

Egyutt
Még együtt vagyunk, de nekem már eszembe jutott a válás!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válni szeretnék!

Egyutt
Válni szeretnék! Ehhez kérek tanácsot, segítséget!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válunk

Egyutt
Már válunk, de nagyon nehéz, bajban vagyok. Segítséget, tanácsot kérek!
Ha magára ismert, klikk ide!

A mediáció előnyei

Mediáció
Bíróság
 • A felek kontrollálják a folyamatot. A mediációs eljárás során végig a felek maradnak az ügy urai, és nem történik semmi olyan, amelyhez az összes fél hozzá ne járulna.
 • A bírósági perben a felek elveszítik a befolyásukat a saját ügyük felett. Erről egyrészt a jogrendszer, másrészt az ügyvédek "védő" magatartása tehet.
 • Egészséges, mert minimalizálja a konfliktust, ezáltal csökkenti a stresszt.
 • A sokáig elhúzódó perek közben élni márpedig kell. Az elmérgesedő viszony teljesen tönkreteheti a peres felek kapcsolatát. Válás esetén ezt legjobban a gyermek sinyli meg.
 • Konfliktus feloldó, mert a jövőről gondolkodik, a megoldást, a megegyezést keresi, nem foglalkozik a múlttal. Talán a mediációnak ez az egyik legfontosabb előnye! Válás esetén a felek képesek lesznek megállapodásaik betartására, megállapodás egyetértésben születik, nem egy harmadik fél által adott diktátum.
 • Konfliktus generáló, mert a per folyamán a felek kapcsolata a tényfeltárás - az igazság kiderítése - folyamán mégjobban megromolhat. Ezt még csak erősítheti az ügyvédek "védő" magatartása, ügyfelüknek a "legjobb" feltételek "kiharcolása".
 • A mediációs tárgyalás kommunikációs mintaként szolgál a felek jövőbeli egymásközti konfliktusainak megoldásában.
 • A felek a bírósági tárgyalásokon szerzett negatív élményeik alapján nehezen tudnak együttműködni. A bírósági ítélet és eljárás eltávolítja a feleket egy későbbi érdekkonfliktus megoldásától.
 • A mediáció önkéntességen alapul. Mindkét fél saját akaratából vesz részt a mediációs folyamatban és érdeke fűzödik a megállapodás létrejöttében.
 • A bírósági tárgyaláson az alperes mindig kiszolgáltatottabb, mert számára hátrányos jogkövetkezmények kényszerítő hatása miatt vesz részt.
 • A megállapodás teljesen nyitott. Bármiben meg lehet állapodni, amit törvény nem tilt. Válás esetén egy mediációban létrejövő megállapodás nem csak a közös megegyezéses válás kritériumait tartalmazhatja. Bármi, amit egyébként még a felek meg kívánnak fogalmazni belekerülhet.
 • A Bíróság csak és kizárólag a jogszabályok alapján dönt. Válás esetén csak a családjogi törvényben meghatározott kérdésekben hoz ítéletet.
 • Titkos. A mediációban a mediátort titoktartási kötelezettség terheli. A mediációban elhangzottak nem használhatók fel bírósági perekben. A tárgyalásokon nem készülhet sem videó, sem hangfelvétel. (Erről a Házirendünk pontosan rendelkezik.)
 • Teljesen nyilvános. A tárgyalások és az elkészült iratok nyilvánosak.
 • Önök döntenek. A döntésükkel Önöknek kell együtt élniük. Nincs semmilyen bírósági kényszer. A döntés csak Önökön múlik.
 • A bíró dönt. A bíró független személy. Az ítéletével nem kell továbbiakban együtt élnie. A Bíróságnak nagy a törvényes mozgástere a döntésben. Ezért bizonyos kérdésekben a döntés kiszámíthatatlan.
 • Olcsó. A mediátor(ok) díjazása messze alulmúlja az ügyvédek és a perben keletkező költségek és illetékek mértékét. Válás esetén amennyiben a vagyonmegosztásban is sikerült megállapodni, akkor nincs illeték.
 • Drága. Amikor éppen nem történik semmi, akkor is fizetni kell az ügyvédet. Válás esetében amennyiben a vagyonmegosztásról a Bíróság dönt, akkor a vagyoni érték %-os értéke az illeték. Ez egy nagyobb értékű ingatlan esetében több millió forint is lehet.
 • Időráfordítás sokkal kevesebb. A felek a mediátorral közösen határozzák meg az ülések időpontjait és tartalmát. Ez általában 1-3 időpont. A tárgyaláson csak arról van szó, amit a felek közösen felvetnek. Válás esetén érdemes a közös megállapodáson alapuló válási kereset benyújtása, mert akkor végeredményben két tárgyalás és egy kisebb illetékkel befejezhető az eljárás.
 • A bírósági eljárásnak külön "rituáléja" van. Ettől a Bíróság nem térhet el. Az egyes tárgyalások időpontját a Bíróság határozza meg, a tárgyalások általában 3 hónaponta követik egymást. A tárgyalások az ítélethirdetésig 3-5 évet is igénybe vehetnek. Válás esetén - mivel a házasság felbontását csak Bíróság mondhatja ki -, egy hiányos egyezséggel érkezve a Bíróságra is a teljes "tényfeltárásnak" van helye, ami arról szól, hogy részletesen felfedik, hogy milyen okok vezettek a házasság megromlásához.

A mediációs eljárás költségei, árak

Normál mediáció:

Felmérő beszélgetés és tájékoztatás
1 óra.

Székhelyünkön:
Felenként 9.000,- Ft

Más helyszínen:
Felenként 9.000,- Ft + útiköltség

Az érintett felek egybehangzó mediációs felkérésének elfogadását követően:

Mediációs tárgyalás, 2 óra
Székhelyünkön:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft

Más helyszínen:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft + útiköltség

Sétáló mediáció árai azonosak. Ebben az esetben a tárgyaló felek nem találkoznak.
A megadott árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Letöltések

Itt találhatja az oldalunkról letölthető dokumentumok listáját.

Ha jelentkezni kíván mediációra, kérem az alábbi dokumentumokat töltse le:
- Jelentkezés mediációra
A mediátor munkáját segíti, ha kitölti és elküldi az alább letölthető tesztet.
- Konfliktuskezelési teszt
Itt olvashatja a Mediáció folyamatáról és házirendünkről.
- A mediáció folyamata és házirendje