Még együtt

Egyutt
Még együtt vagyunk, de nekem már eszembe jutott a válás!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válni szeretnék!

Egyutt
Válni szeretnék! Ehhez kérek tanácsot, segítséget!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válunk

Egyutt
Már válunk, de nagyon nehéz, bajban vagyok. Segítséget, tanácsot kérek!
Ha magára ismert, klikk ide!

Az önismereti csoportról

Az önismereti csoport olyan, általában 8-16 főből álló kiscsoport, amelyenk célja a csoporttagok énképének vizsgálata, módosítása, önismeretük, ezen keresztül személyiségük fejlesztése a csoportban megélt tapasztalatok segítségével. Célja lehet még a jobb konfliktuskezelés, társaskészség-fejlesztés és kommunikációfejlesztés stb. Célját a csoport önmaga által valósítja meg, tehát a kívánt változás, fejlesztés kerete, közvetítője, serkentője maga az interakcióba lépő egyének csoportja. Az önismereti csoportok működésmódjukat és szemléletüket tekintve úgynevezett szemtől szembe (face-to-face) csoportok. A tagok kiscsoportban, közvetlenül egymással dolgoznak, meghatározott ideig rendszeres kapcsolatban vannak egymással folyamatosan vagy rendszeresen interakcióba lépnek. Az együttes feladatvégzés céljait, kereteit, feltételeit szerződésben rögzítik. A vezető aktivitása és direktivitása változhat, de többnyire szerepe a moderátoréhoz hasonló (bizonyos mértékben maga is csoporttagként viselkedik, tudatosan félretéve saját kitüntetett szerepét és ?átláthatatlanságát?, és irányítás helyett inkább csak reflektál, tisztáz, fogalmi keretet nyújt, fókuszál, ütemez, bátorít és támogat).
A csoport hatására sokféle pozitív változás következik be a résztvevőknél: nő a személyközi nyitottság (a személyek nagyobb bizalmat tanúsítanak egymás iránt, véleményüket nyitottabban és egyenesebben fejezik ki, visszajelzéseket adnak és kérnek), nő a csoporttagok önbecsülése és személyes önértékelése (reális pozitív énkép, egészséges önbizalom), nő a belülről irányítottság, azaz az autonómia, nő az elfogadás másokkal és mások véleményével, hibáival, megoldásmódjaival szemben, a gondolkodási, megítélési klisék, sztereotípiák leépülnek. Fejlődnek a csoporttagok továbbá a személyes problémakezelő stratégiákban: a problémák letagadását, a kitérő és menekülő viselkedést, pótcselekvéseket felváltja a szembenéző attitűd. További hozadékai a csoportnak: fejlettebb konfliktusfelismerés és konfliktuskezelés, nagyobb frusztrációs tolerancia, megnövekedett vállalkozókedv és érdekérvényesítés, jobb koncentrálóképesség és kitartás, fejlettebb közösségi szellem, szociabilitás, alkalmazkodóképesség, empátia, jobb kapcsolatteremtési képesség.

A mediációs eljárás költségei, árak

Normál mediáció:

Felmérő beszélgetés és tájékoztatás
1 óra.

Székhelyünkön:
Felenként 9.000,- Ft

Más helyszínen:
Felenként 9.000,- Ft + útiköltség

Az érintett felek egybehangzó mediációs felkérésének elfogadását követően:

Mediációs tárgyalás, 2 óra
Székhelyünkön:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft

Más helyszínen:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft + útiköltség

Sétáló mediáció árai azonosak. Ebben az esetben a tárgyaló felek nem találkoznak.
A megadott árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Letöltések

Itt találhatja az oldalunkról letölthető dokumentumok listáját.

Ha jelentkezni kíván mediációra, kérem az alábbi dokumentumokat töltse le:
- Jelentkezés mediációra
A mediátor munkáját segíti, ha kitölti és elküldi az alább letölthető tesztet.
- Konfliktuskezelési teszt
Itt olvashatja a Mediáció folyamatáról és házirendünkről.
- A mediáció folyamata és házirendje